Ogłoszenia 24-09-2023
*** Po letnich feriach próby chóru odbędą się w nowym domu katolickim przy Rheinischestr. 174 *** Po letnich feriach próby chóru odbędą się w nowym domu katolickim przy Rheinischestr. 174 ***