*** Trudne czasy dla chórów - spotkania zawieszone na czas nieokreślony *** Trudne czasy dla chórów - spotkania zawieszone na czas nieokreślony ***


Dyrygent Chóru: mgr Barbara Twarowska (od 1997)

Zarząd Chóru: